V tejto časti Vám prinášame verejné dokumenty týkajúce sa chodu obce

Tlačivá a žiadosti sú voľne dostupné v časti Cenníky a služby - Tlačivá na stiahnutie


(11. 10. 2021) FOND MALÝCH PROJEKTŮ - Rybník Hluboček, společná prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezolup

stiahnuť


(25. 6. 2021) FOND MALÝCH PROJEKTŮ - Rybník Hluboček

stiahnuť


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

stiahnuť


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brezolupy 2016-2025

stiahnuť


Program rozvoja vidieka 2014-2020 - Názov projektu: Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci Brezolupy

stiahnuť


Súhrnná správa verejného obstarávania - rok 2016

stiahnuť