S radosťou Vám ponúkame k nahliadnutiu pamätnú knihu obce Brezolupy

Pamätná kniha 1. až 20. strana - krátka história do 1918

Pamätná kniha 21. až 40. strana - do 1935

Pamätná kniha 41. až 60. strana - do 1938

Pamätná kniha 61. až 80. strana - do 1941

Pamätná kniha 81. až 103. strana - do 1949