Komunálne voľby 2018

Výsledky komunálnych volieb tu

Zápisnica výsledkú volieb tu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce tu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov oz - oprava tu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov oz tu

Počet obyvateľov k 10. 7. 2018 tu

Určenie počtu poslancov tu

Kontakt na zapisovateľku tu