Harmonogram a výsledky skúšok kvality pitnej vody vo verejnom vodovode Brezolupy

25. 6. 2021

7. 5. 2021

30. 4. 2021

8. 3. 2021

18. 12. 2020

21. 9. 2020

22. 6. 2020

27. 4. 2020 - Mikrobiológia

27. 4. 2020

25. 2. 2020