Harmonogram a výsledky skúšok kvality pitnej vody vo verejnom vodovode Brezolupy

7. 5. 2021

30. 4. 2021

8. 3. 2021

18. 12. 2020

21. 9. 2020

22. 6. 2020

27. 4. 2020 - Mikrobiológia

27. 4. 2020

25. 2. 2020