Komunálne voľby 2022


(31. 10. 2022) Výsledky volieb do zastupiteľstva TSK a voliev predsedu TSK v obci Brezolupy

stiahnuť


(31. 10. 2022) Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce v Brezolupoch

stiahnuť


(20. 10. 2022) Oznámenie pre zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu 

od 24. 10. 2022 do 28. 10. 2022 do 12 hodiny na tel. č. 0911 333 552

oznam obce na stiahnutie

Viac informácii o zápise oprávnených voličov do špecialného zoznamu oprávnených voličov

stiahnuť


(23. 9. 2022) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

stiahnuť


(23. 9. 2022) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávceho kraja podľa volebných obvodov

stiahnuť


(22. 9. 2022) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Brezolupy

stiahnuť


(22. 9. 2022) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Brezolupoch

stiahnuť


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022 tu

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022  tu