Referendum január 2023


(23. 1. 2023) Oznámenie okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende 

stiahnuť


(1. 12. 2022) Obec Brezolupy zverejňuje e-mailovú adresu pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023 

brezolupyocu@gmail.com

stiahnuť


(23. 11. 2022) Žiadosť o voľbu poštou pre referendum, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023

stiahnuť


(23. 11. 2022) Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023

stiahnuť


(23 11. 2022) Obec Brezolupy zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadostí o voľbu poštou v referende, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023 

brezolupyocu@gmail.com

stiahnuť


(15. 11. 2022) Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023

stiahnuť


(11. 11. 2022) Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti pre referendum, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023

stiahnuť


(10. 11. 2022) Referendum - informácie pre voliča

stiahnuť