Zoznam poslancov OZ obce Brezolupy

Mgr. Emília MELASOVÁ, DiS. art.

Ing. Dalibor KORBELA

Pavol MAČAS

Ing. Peter PLÁŠEK

Ing. Miroslav ORŠULA, zástupca starostky obce