Abecedný zoznam poslancov OZ obce Brezolupy

Marián JANDÁK

Pavol MAČAS

Ing. Peter PLÁŠEK

Mgr. Miriam POLIAČIKOVÁ, zástupkyňa starostky obce

Beáta VALOVČIAKOVÁ