Objednávky

rok 2018
P.č.  Objednávka Číslo Dátum
1.  Športové vybavenie, dotácia z Uradu vlády na šport 2018 1-2018 12.11.2018

 

 
rok 2016 stiahnuť
P.č.  Objednávka Číslo Dátum
1.  Rozhory vody z obecného vodovodu 1-2016 15.02.2016
2.  Autobus na zájazd Klubu dôchodcov 2-2016 03.05.2016
3.  Zakúpenie bubnovej kosačky 3-2016 30.05.2016
4.  Vytýčenie trasy obecného vodovodu 4-2016 30.06.2016
5.  Rekonštrukcia elektroinštalácie sály a javiska v kultúrnom dome 5-2016 30.06.2016
6.  Dodávka a montáž zariad. el. merača - vrt vody 6-2016 17.10.2016
7.  Vývoz kontajnera 7-2016 24.08.2016
8.  Vývoz kontajnera 8-2016 24.10.2016

 

rok 2015 stiahnuť
P.č.  Objednávka Číslo Dátum
1.  Posúdenie drevín k výrubu - Rímskokat. farský úrad 1-2015 10.02.2015
2.  Vytýčenie plynového potrubia na ihrisku 2-2015 27.02.2015
3.  Spracovanie rozborov vody podľa harmonogramu 3-2015 03.03.2015
4.  Spracovanie rozborov vody podľa harmonogramu 4-2015 17.03.2015
5.  Zabetónovanie stĺpov verejného rozhlasu 5-2015 28.04.2015
6.  Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy TJ 6-2015 12.02.2015
7.  Rekonštrukcia filtrov vody na obecnom vodovode 7-2015 25.05.2015

 

rok 2014 stiahnuť
P.č.  Objednávka Číslo Dátum
1.  objednávka č, 2-2014  oprava komunikácie 2-2014 23.5.2014
2.  Rekonštrukcia mosta na Jerichove 3-2014 11.08.2014
3.  Oprava hydrantu na obecnom vodovode - pri ihrisku 4-2014 02.10.2014
4.  Práca žeriavom - výmena ponorky 5-2014 04.11.2014
5.  Nákup hadíc - požiarna ochrana 6-2014 03.12.2014

 

rok 2012
P.č.  Objednávka Číslo Dátum
1.  objednavka č. 1-2012 rozbor vody z obecného vodovodu v roku 2012 stiahnuť 1 - 2012 23.01.2012
2.  objednavka č. 2-2012 posyp miestnych komunikácií stiahnuť 2 - 2012 25.01.2012
3.  objednávka č. 3-2012 Okná a dvere KD Jerichov 3 - 2012 04.04.2012
4.  objednávka č. 4-2012 chloran sodný, obecný vodovod 4 - 2012 22.05.2012