(29. 6. 2022) Obec Brezolupy oznamuje

Z dôvodu nízkej hladiny podzemnej vody v obecnom vrte, vyhlasuje starostka obce zákaz polievania záhrad z obecného vodovodu do odvolania. Zároveň žiadame občanov, aby šetrili vodou, nakoľko hrozí výpadok zásobovania pitnou vodou.


Vitajte na stránkach obce Brezolupy


Rímskokatolícky kostol

 

Obec sa rozprestiera v juhovýchodnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Od okresného mesta je obec vzdialená 6 km. Zvláštna členitá konfigurácia terénu môže smelo v tomto smere súperiť s typickými podtatranskými obcami. Samotné Brezolupy sú z podstatnej časti lemované Strážovskou vrchovinou. Kataster obce predstavuje 450 ha v rozmedzí 240 až 296 m.n.m. a zo zemepisného hľadiska na severe s Miezgovcami, na juhu s obcami Pravotice a Vysočany, z východnej strany s osadou Jerichov, na juhozápade s Dolnými Našticami a na severozápade s katastrom Bánoviec nad Bebravou.

 

Poloha obce Brezolupy