Vitajte na stránkach obce Brezolupy


Rímskokatolícky kostol

 

Obec sa rozprestiera v juhovýchodnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Od okresného mesta je obec vzdialená 6 km. Zvláštna členitá konfigurácia terénu môže smelo v tomto smere súperiť s typickými podtatranskými obcami. Samotné Brezolupy sú z podstatnej časti lemované Strážovskou vrchovinou. Kataster obce predstavuje 450 ha v rozmedzí 240 až 296 m.n.m. a zo zemepisného hľadiska na severe s Miezgovcami, na juhu s obcami Pravotice a Vysočany, z východnej strany s osadou Jerichov, na juhozápade s Dolnými Našticami a na severozápade s katastrom Bánoviec nad Bebravou.

 

Poloha obce Brezolupy