Výročné správy a záverečné účty za jednotlivé roky

Záverečný účet za rok 2022

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021

Záverečný účet za rok 2020

Záverečný účet za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

Záverečný účet za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Záverečný účet za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Záverečný účet za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

Záverečný účet za rok 2015