Rozpočet obce

Návrh rozpočtu 2021-2023 na stiahnutie

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 12/2019

Rozpočet - výdavky 11/2019

Rozpočet - príjmy 11/2019

Rozpočet - vyrovnanosť strán 11/2019

Návrh rozpočtu 2020-2022 PRÍJMY 11/2019

Návrh rozpočtu 2020-2022 VÝDAVKY 11/2019

Rozpočet výdavkov 09/2019

Rozpočet príjmov 09/2019

Rozpočet na roky 2019 až 2021

Rozpočet na roky 2018 až 2020

Rozpočet na roky 2017 až 2019