Rozpočet obce

Návrh rozpočtu 2024, 2025, 2026 na stiahnutie

Schválený rozpočet 2023 na stiahnutie

Čerpanie finančného rozpočtu 2022 na stiahnutie

Návrh rozpočtu 2023, 2024, 2025 na stiahnutie

Čerpanie rozpočtu 2021

Finančný rozpočet 2021 a návrh finančného rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 na stiahnutie

Návrh rozpočtu 2021-2023 na stiahnutie

Čerpanie rozpočtu 2021

Čerpanie rozpočtu 2020

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 12/2019

Rozpočet - výdavky 11/2019

Rozpočet - príjmy 11/2019

Rozpočet - vyrovnanosť strán 11/2019

Návrh rozpočtu 2020-2022 PRÍJMY 11/2019

Návrh rozpočtu 2020-2022 VÝDAVKY 11/2019

Rozpočet výdavkov 09/2019

Rozpočet príjmov 09/2019

Rozpočet na roky 2019 až 2021

Rozpočet na roky 2018 až 2020

Rozpočet na roky 2017 až 2019