Cenník prenájmu časti kultúrneho domu v Brezolupoch

Názov

Cena/deň

obyvatelia obce Brezolupy

Cena/deň

obyvatelia mimo obce Brezolupy

Cenník
 Zasadačka OÚ 10 EUR 10 EUR
 Suterén OÚ 20 EUR 30 EUR
 Veľka sála OÚ 70 EUR 200 EUR
 Altánok - 25 EUR
 Jerichov KD 10 EUR 10 EUR
 Zapožičanie riadu 5 EUR 5 EUR
 Spotrebovaná elektrina 0,36 EUR/kWh 0,36 EUR/kWh
 Spotrebovaný plyn 0,43 EUR/m3 0,43 EUR/m3

Dohodu o zapožičaní inventáru a prenájme časti kultúrneho domu v Brezolupoch si môžete stiahnuť tu