Voľby do Národnej rady SR september 2023


Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 9. 2023 

stiahnuť


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 30. septembra 2023 

stiahnuť


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

stiahnuť


Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Brezolupy pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 

stiahnuť


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 

stiahnuť


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča 

stiahnuť


R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republik 

stiahnuť