História obce...

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje od roku 1294, keď patrila pod Uhrovský hrad a ten bol majetkom pána Váhu a Tatier Matúša Čáka Trenčianskeho. Tento stav trval až do roku 1321. Kráľ Žigmund v roku 1389 daroval bratislavskému grófovi Stibirovi zo Stiboríc hrad Uhrovec aj so všetkými obcami, ktoré vtedy k nemu patrili, vrátane Brezolúp. V roku 1663 Brezolupy boli napadnuté a spustošené tureckým nájazdom. Od roku 1838 sa stala obec majetkom bankárskej rodiny gréckeho pôvodu. Keď v roku 1876 zdedila medzi inými jedna zo 4 dcér Šimona Sinu aj Brezolupy, bol to začiatok konca.

Richtári ako najvýznamnejší predstavitelia obce používali pri potvrdzovaní písomností obecnú pečať. Najstaršia je. z roku 1733, pričom v štvoroblúkovom pečatnom poli je košatá breza a pod ňou sú 4 štylizované obilné klasy.

V 60-tych rokoch a neskôr došlo k rekonštrukcii základnej školy, výstavbe kultúrneho domu, predajne potravín, podarilo sa dobudovať požiarnu zbrojnicu v časti Jerichov, vybudovať telefónnu sieť. V 80-tych rokoch sa začalo uvažovať o plynofikácii obce, ktorá sa neskôr uskutočnila. Najväčšou aktivitou obce sa nepochybne stala výstavba AQUA glóbusu, ktorý sa stal zásobárňou pitnej vody.