V tejto časti najdete zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva


Uznesenia a zápisnice z roku 2022

Uznesenie zo dňa 24. 6. 2022

Zápisnica zo dňa 24. 6. 2022

Uznesenie zo dňa 25. 3. 2022

Zápisnica zo dňa 25. 3. 2022


Uznesenia a zápisnice z roku 2020

Uznesenie a Zápisnica zo zasadnutia z 14. 12. 2020

Uznesenie a Zápisnica zo zasadnutia z 22. 10. 2020

Uznesenie a Zápisnica zo zasadnutia z 2. 10. 2020

Uznesenie a Zápisnica zo zasadnutia z 23. 7. 2020

Uznesenie a Zápisnica zo zasadnutia z 11. 6. 2020

Zápisnica zo zasadnutia z 25. 5. 2020

Uznesenie z 25. 5. 2020

Zápisnica zo zasadnutia z 13. 3. 2020