Termíny zvozov separovaného odpadu

Mesiac

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

 Plasty 12.1. 3.2. 3.3. 20.4. 12.5. 9.6. 7.7. 4.8. 21.9. 12.10. 16.11. 14.12.
 Sklo 20.1. 17.2. 17.3. 28.4. 11.5. 22.6. 21.7. 10.8. 29.9. 27.10. 25.11. 22.12.
 Papier 26.1. 26.2. 31.3. 14.4. 26.5. 29.6. 13.7. 18.8. 15.9. 13.10. 24.11. 17.12.
 Kovy podľa potreby