Termíny zvozov separovaného odpadu pre rok 2023

Mesiac

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

 Plasty 10.1. 14.2. 2.3. 5.4. 11.5. 8.6. 3.7. 7.8. 6.9. 2.10. 15.11. 13.12.
 Sklo 24.1. 16.2. 29.3. 26.4. 25.5. 22.6. 24.7. 14.8. 27.9. 31.10. 23.11. 21.12.
 Papier 18.1. 15.2. 15.3. 13.4. 24.5. 21.6. 26.7. 23.8. 14.9. 12.10. 22.11. 20.12.
 Kovy podľa potreby