Oznamy obce Brezolupy

Pozvánky na zasadnutie OZ nájdete v časti Samospráva


(28. 5. 2019) Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

stiahnuť


(28. 5. 2019) Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 12. 7. 2019

stiahnuť


(30. 1. 2015) Oznámenie o začatí nového konania podľa §18 správneho poriadku zák. č. 71/1967 Zb. vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

stiahnuť

TOPlist