Všeobecne záväzné nariadenia obce Brezolupy


Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 1/2019


VZN o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2012


VZN o podmienkách podnikania na území obce

VZN č. 2/2011


VZN o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb

VZN č. 4/2009


 

TOPlist