Oznámenie

Obec Brezolupy, za účelom prijímania žiadostí o voľbu poštou (voľby do NR SR v roku 2020), oznamuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí:

brezolupyocu@gmail.com

Vzor žiadosti na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča tu

TOPlist